Emil Z. Samsing:

SINDETS MØRKE

Emil Z. Samsing: Sindets mørke.

Et lyrisk syrebad, illustreret af Thue Møller.

Digte. 124 sider. 230 kr.

Udkom 6. oktober 2022.Som læsere bliver vi lukket ind i en splintret virkelighed, hvor det psykisk afvigende ikke bare udgør en lille procent, men snarere alt hvad der foregår.

SINDETS MØRKE


SINDETS MØRKE er et lyrisk syrebad, siger Emil Z. Samsing om sin digtsamling. Med usvigelig ærlighed og sikker sans for “grimhedens æstetik” dykker han ned i de psykiske lidelser, som gemmer sig under de glatte polerede overflader, vi til daglig omgiver os med.


Emnet er højaktuelt i vores lykkejagende samfund, hvor vi helst vil skubbe alt det truende væk. Når vi mindst venter det, bobler de psykiske lidelser trods vores forebyggende indsatser op som store, mørke pletter på vores drøm om idyl og gode oplevelser. Sommetider i form af stadigt hyppigere diagnoser hos vores børn og unge, andre gange som uforudset vanvid i familien eller på arbejdspladsen, eller i værste fald som tragiske masseskyderier, der berører os alle.


De fleste har svært ved at rumme tanken om de psykisk syge eller personlighedsforstyrrede kriminelle. Nogle af dem er strafegnede og havner i fængsel. Andre dømmes til tidsubestemt forvaring på retspsykiatriske afdelinger.


Der er generelt meget lidt viden om hvordan livet former sig sådan et sted. Men Emil Z. Samsing har arbejdet på en retspsykiatrisk afdeling i Aarhus, og SINDETS MØRKE er inspireret af hans oplevelser dér.